Secret Post

تعرف إيه عن الـSecret Posts ؟

لو ظهرلك Posts من صفحة معينة على الـTimeline بتاعك، ولما دخلت على الصفحة لاقيت الـPost ده مش موجود، هو ده الـSecret Post أو الـDark post. ده Post إنت بتقدر تعمله لكنه مش بيظهر على الصفحة...